VỀ TRẠI HÈ

INSPIRE EDUCAMPS

Tại Inspire Educamps, chúng tôi nhận thấy trẻ em ngày nay hướng đến thành công ở một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống – một thế giới hoàn toàn vượt ra khỏi tầm với của giáo dục truyền thống.

 

Chúng tôi là nhà cung cấp giáo dục chuyên biệt cho các trại hè và chương trình học hỏi kinh nghiệm làm việc trực tiếp với những trường quốc tế xuất sắc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc giáo dục kỹ năng sống cần thiết cho thế hệ trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 18 tuổi. Áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện trong việc học, chúng tôi sử dụng các khái niệm liên quan đến giáo dục để chuẩn bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết về cuộc sống và dễ dàng ứng dụng vào thực tế.

 

Đội ngũ thiết kế chương trình bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, đa dạng và đến từ các trường quốc tế hàng đầu. Đội ngũ của chúng tôi có kiến thức chuyên môn về giáo dục IB (PYP | MYP | IB), STEM, Kỹ năng sống, Thể thao, Nấu ăn và một số lĩnh vực chuyên môn khác liên quan đến các chương trình học tại trại hè.

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

Đội ngũ cố vấn tại Inspire Educamps nhiệt tình và chuyên nghiệp, được đào tạo và giám sát bởi các chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực giáo dục.

 

Tất cả các cố vấn trại hè được chúng tôi tuyển chọn dựa vào kỹ năng và chuyên môn riêng biệt liên quan đến kinh nghiệm giáo dục tại trại hè. Yêu cầu tối thiểu của chúng tôi là cố vấn ngoại quốc có bằng Cử nhân, CELTA (hoặc bằng cấp tương đương) và nền tảng giáo dục đáp ứng yêu cầu của các trường đối tác của chúng tôi. Tất cả các cố vấn trại hè được phỏng vấn một cách kỹ càng để khẳng định rằng họ say mê làm việc với trẻ em, có kỹ năng và nhân cách tốt.

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Trẻ em ngày nay đang đối mặt với một thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng của thông tin và công nghệ. Thế giới ấy thách thức bọn trẻ trong hành trình trưởng thành, tự khẳng định mình và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Inspire Educamps, thông qua trại hè và các trại học tập kinh nghiệm với mục tiêu hỗ trợ học viên trong hành trình này bằng cách chia sẻ các cơ hội được thiết kế để làm cho trẻ em cảm thấy độc lập, tự tin và hạnh phúc. Thông qua cách tiếp cận toàn diện trong việc học, chúng tôi tập trung vào việc dạy các kỹ năng sống, khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần đồng đội, sự đổi mới và lòng trắc ẩn. Những yếu tố này sẽ giúp trẻ đạt được thành tựu cá nhân và đóng góp tích cực cho xã hội.