ĐĂNG KÍ & PHỤ PHÍ

Phụ huynh có thể đăng ký cho các cháu 2 hoặc 3 tuần.

 Học phí đã bao gồm Ăn Trưa và Ăn Xế

Câu hỏi & thông tin chi tiết

Nếu bạn muốn biết thông tin chi tiết về khóa học của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Giám đốc chương trình – Ông Steve Lanning: Steve@inspireeducamps.org