HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

ISHCMC Summer Camp 2021

ĐỊA CHỈ TRƯỜNG HỌC

Số 1 Đường Xuân Thủy | Phường Thảo Điền| Quận 2 | Thành Phố Hồ Chí Minh
https://www.ishcmc.com/virtual-tour/secondary-campus-virtual-tour

Thắc mắc và yêu cầu về các thông tin khác

Nếu quý phụ huynh có bất kì yêu cầu, thắc mắc về chương trình xin vui lòng liên hệ trực tiếp
Giám Đốc Chương trình – Mr. Steve Lanning: [email protected]