HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊA CHỈ TRƯỜNG HỌC

TAS Campus | Số 6 Đường Song Hành | Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu giây Cao tốc | Phường An Phú | Quận 2 | Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thắc mắc và yêu cầu về các thông tin khác

Nếu quý phụ huynh có bất kì yêu cầu, thắc mắc về chương trình xin vui lòng liên hệ trực tiếp
Giám Đốc Chương trình – Mr. Steve Lanning: [email protected]